Search form

San Juan 6:30

30Dá ni̱ kaa ña̱yuu ñoó xíꞌín ná:

―Ta, ¿ndí ki̱án kúú ña̱ꞌa káꞌano kee mií ní no̱ó nduꞌu̱, dá ná koni ndu̱, dá ná kandísa nduꞌu̱ ña̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios mií ní ni̱ ka̱sáa̱ ní? ¿Ndí ki̱án kee ní?