Search form

San Juan 6:35

35Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Yuꞌu̱ kúú pan xíꞌo ña̱ kataki chíchí ña̱yuu. Sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná kii noo̱ yúꞌu̱, ta ndiko̱ na̱ yuꞌu̱, ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kuíko na. Ta ndi ndáa mií na̱ ná kandeé iní yuꞌu̱, ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ íchi̱ ini na̱.