Search form

San Juan 6:40

40Ta ña̱ kóni̱ na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii kíán ña̱ ndi ndáa mií vá ña̱yuu ve̱i no̱ó de̱ꞌe na, ta kándéé iní ñaá ná, dá kía̱n niꞌi̱ ná ña̱ kataki chíchí ná. Ta no̱ón kúú na̱ dánátaki yuꞌu̱ tá ná kasandaá kuu̱ noo̱ ndíꞌi ―kaá na̱.