Search form

San Juan 6:42

42ta kaá na̱:

―¿Á o̱ du̱ú de̱ꞌe José va kúú Jesús káa, chi̱ náꞌá vá yó tatá ra̱ xíꞌín naná ra̱? Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa káꞌa̱n ra̱ ña̱ ni̱ noo ra ni̱ kii ra induú?