Search form

San Juan 6:44

44Ni ko̱ íin taꞌon kuu kii mií ndiko̱ na̱ yuꞌu̱ xía̱n nani ná o̱ dákaꞌa̱n tatá Ndios, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, nío̱ ná. Ta na̱ yóꞌo kúú na̱ dánátaki yuꞌu̱ tein kuu̱ noo̱ ndíꞌi.