Search form

San Juan 6:45

45Dá chi̱ diꞌa kuaꞌa̱n to̱ꞌon ni̱ taa profeta noo̱ tuti ii̱ Ndios: “Ta noo̱ ndidaá ña̱yuu dánaꞌa̱ Ndios”, kaáa̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa mií na̱ ni̱ seídóꞌo noo̱ káꞌa̱n tatá Ndios, ta ni̱ na̱tiin na to̱ꞌon na, no̱ón kúú na̱ kii noo̱ yúꞌu̱, ta ndiko̱ na̱ yuꞌu̱.