Search form

San Juan 6:46

46Ta ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ ñáꞌa̱ koni xíꞌín noo̱ ná tatá Ndios, sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón na̱ ni̱ kii noo̱ mií tatá Ndios, no̱ón kúú na̱ náꞌá ndi káa na.