Search form

San Juan 6:47

47Sa̱ꞌá ño̱ó miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ndi ndáa miíó na̱ kandeé iní yuꞌu̱, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí ná.