Search form

San Juan 6:5

5Tá ni̱ nda̱neꞌe noo̱ Jesús, kúú ni̱ xini na̱ ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu tákuei ñaá ve̱i na, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Felipe:

―¿Ndeí koꞌo̱ kuiiá ña̱ꞌa kasáꞌan ña̱yuu kuaꞌa̱ yóꞌo viti?