Search form

San Juan 6:51

51Ta yuꞌu̱ kúú pan ni̱ noo ni̱ kii induú, ña̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí ña̱yuu. Ta ndi ndáa mií ña̱yuu ná keí pan yóꞌo, koni na̱ kataki chíchí ná. Ta pan, ña̱ ki̱ꞌo yuꞌu̱, kúú ko̱ñoi̱. Ta koꞌi̱n doko̱í ña̱ sa̱ꞌá na̱ ndéi ñayuú yóꞌo, dá koni na̱ kataki chíchí ná ―kaá Jesús.