Search form

San Juan 6:52

52Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá na̱ Israel ñoó ndátóꞌón kuáchi̱ na̱ tein mií ná ñoó, ta kaá na̱:

―¿Ndi kee ta̱a káa ki̱ꞌo ra ko̱ño ra̱ keí yó?