Search form

San Juan 6:57

57Tatá Ndios takí kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, ta xíꞌo na ña̱ kataki yuꞌu̱. Ta ki̱ꞌo dión taꞌani, na̱ seí ko̱ñoi̱, no̱ón kúú na̱ kataki taꞌani na kee yuꞌu̱.