Search form

San Juan 6:58

58Ta yuꞌu̱ kúú pan ni̱ noo ni̱ kii induú. Ta ko̱ kúú taꞌon yuꞌu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú maná ni̱ seí na̱ sáꞌano veꞌe ndó, chi̱ ni̱ xiꞌi̱ va na va̱ꞌará ni̱ seí na̱ ñá. Tído na̱ keí pan, ña̱ kúú ko̱ño yuꞌu̱, no̱ón kúú na̱ koni kataki chíchí ―kaá na̱.