Search form

San Juan 6:62

62¿Á dión i̱í nakani kuáchi̱ ini ndo̱ tá ná koni ndo̱ nandió ko̱o na̱ ni̱ nduu ta̱a ña̱yuu yóꞌo nana na noꞌo̱ na̱ no̱ó ni̱ sa̱ io na̱ induú?