Search form

San Juan 6:63

63Espíritu ii̱ Ndios kúú na̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí ndó, ta yikí ko̱ño ndo̱ ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa chindeéán ndo̱, dá niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kataki chíchí ndó. Chi̱ to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n yuꞌu̱ xíꞌín ndó ni̱ kii ña̱xintóni̱ Espíritu ii̱ Ndios, ta xíꞌoan ña̱ kataki chíchí ndó.