Search form

San Juan 6:65

65Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Sa̱ ni̱ kaꞌa̱n vai xíꞌín ndó ña̱ ko̱ íin taꞌon kuu kii mií ndiko̱ na̱ yuꞌu̱ xía̱n nani ná o̱ dákaꞌa̱n tatá Ndios nío̱ ná kii na ―kaá na̱.