Search form

San Juan 7:1

Nákani kuáchi̱ ini ñani Jesús xiní ñaá rá

1Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xi̱onoo Jesús chí kuendá Galilea diꞌa, chi̱ ko̱ kóni̱ taꞌon na kanoo na chí kuendá Judea, dá chi̱ ñoó ndúkú ñaá ta̱ Israel néꞌe choon kaꞌání ñaá rá.