Search form

San Juan 7:10

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ io Jesús víko̱ noo̱ ndéi na̱ Israel ini ti̱yaꞌó

10Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kee ñani na̱ ko̱kaa na kuaꞌa̱n na̱ víko̱, dá ni̱ kee taꞌani mií ná ko̱kaa na kuaꞌa̱n na̱. Tído ko̱ ní saa̱ túu taꞌon na, ni̱ saa̱ de̱ꞌé vá ná.