Search form

San Juan 7:16

16Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―O̱ du̱ú to̱ꞌon kána ña̱xintóni̱ miíí dánaꞌi̱ noo̱ ndo̱. Ña̱ yóꞌo kúú to̱ꞌon ni̱ ni̱ꞌí no̱ó na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii.