Search form

San Juan 7:18

18Ta na̱ dánaꞌa̱ ña̱ kána ña̱xintóni̱ mií ná, no̱ón kúú na̱ ndúkú natiin ña̱ñóꞌó no̱ó ña̱yuu. Tído yuꞌu̱ kúú na̱ ndúkú natiin ña̱ñóꞌó na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii. Ta na̱ kée dión, no̱ón kúú na̱ ndaa̱, ta ni̱ lúꞌu̱ ña̱ kini ko̱ nákaa̱ nío̱ ná.