Search form

San Juan 7:19

19’¿Á o̱ du̱ú Moisés ni̱ xi̱ꞌo ley Ndios noo̱ ndo̱ꞌó? Tído ni iin tóꞌón ndó ko̱ kée choon saꞌándáa̱n. Ta, ¿ndiva̱ꞌa kátoó ndo̱ kaꞌání ndó yuꞌu̱? ―kaá na̱.