Search form

San Juan 7:22

22Ni̱ saꞌanda Moisés choon ña̱ taꞌa̱nda̱ ñíi̱ takuálí yíí ndo̱ꞌó, va̱ꞌará o̱ du̱ú choon ni̱ saꞌanda mií Moisés kíán, chi̱ na̱ ni̱ sa̱ kuu tatá sáꞌano ñoo yo̱ kúú na̱ ni̱ da̱kasáꞌá ña̱ yóꞌo. Ta saꞌándá ndo̱ ñíi̱ de̱ꞌe ndó va̱ꞌará kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱ kíán.