Search form

San Juan 7:26

26Kande̱ꞌé ndó, chi̱ íin túu ra̱ káa dánaꞌa̱ ra̱ no̱ó ña̱yuu, ta ni iin ña̱ꞌa ko̱ kée ta̱ néꞌe choon xíꞌín rá. ¿Á ni̱ na̱koni ñaá ta̱ néꞌe choon ña̱ kúú rá Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá?