Search form

San Juan 7:3

3Dá ni̱ kaa ñani Jesús xíꞌín ná:

―Kuaꞌán yo̱ꞌó chí kuendá Judea diꞌa, dá ná koni ndidaá na̱ kúú kuendóo̱n ndidaá ña̱ꞌa náꞌano kéeón.