Search form

San Juan 7:31

31Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ñoó ni̱ ka̱ndísa ñaá, ta kaá na̱:

―Tá ná kasaa̱ na̱ kúú mií Cristo, ¿á ndato cháá ka̱ ví ña̱ꞌa kuu kee no̱ón o̱ du̱ú na̱ yóꞌo?