Search form

San Juan 7:33

33Tá ni̱ saa̱ ra̱, dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Nda̱dá cháá vá tiempo koni ndo̱ yuꞌu̱, dá chi̱ noꞌo̱ vei noo̱ ió na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii.