Search form

San Juan 7:35

35Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón táꞌan mií ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel ñoó:

―¿Ndeí koꞌo̱n ta̱a káa, káꞌán rá, ña̱ o̱ kándeé yó naniꞌi̱ yo̱ rá? ¿Á koꞌo̱n ra̱ koo ra xíꞌín na̱ ñoo yo̱ ni̱ ka̱nkuei kuaꞌa̱n ndéi tein na̱ griego, ta dánaꞌa̱ taꞌani ra no̱ó na̱ griego ñoó?