Search form

San Juan 7:37

Ndá nío̱ yo̱ kana ndita ta̱kui̱í xíꞌo ña̱ kataki yo̱ kee Jesús

37Ta mií kuu̱ noo̱ ndíꞌi víko̱ ñoó kúú iin kuu̱ káꞌano cháá ka̱. Dá ni̱ na̱kuíi̱n ndichi Jesús, ta ni̱ꞌi ni̱ ka̱yuꞌú ná, ta kaá na̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó:

―Ndi ndáa ndoꞌó íchi̱ ini, nakíi̱ ndo̱ ndiko̱ ndo̱ yuꞌu̱, dá ki̱ꞌoi ña̱ koꞌo ndó.