Search form

San Juan 7:38

38Ta ndi ndáa na̱ kándéé ini ñaá, dá kía̱n ndoꞌo na táto̱ꞌon ki̱ꞌo káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios, dá chi̱ ini nío̱ ná kana ndita ta̱kui̱í xíꞌo ña̱ kataki na̱ ―kaá Jesús.