Search form

San Juan 7:4

4Dá chi̱ ni iin tóꞌón taꞌon na̱ kóni̱ ña̱ chindaya̱ꞌi ñaá ña̱yuu ko̱ kéde̱ꞌé ña̱ kée na. Tá ndaa̱ ndisa kéeón ña̱ náꞌano, naꞌa̱ miíón noo̱ ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó.