Search form

San Juan 7:40

Ni̱ ka̱sáꞌá naá táꞌan ña̱yuu saꞌa̱ Jesús

40Tá ni̱ seídóꞌo dao ña̱yuu ñóꞌo tein ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús dión, dá ni̱ kaa na̱:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti ta̱a káa kúú mií profeta ni̱ kaa Ndios tandaꞌá ná kii noo̱ yo̱.