Search form

San Juan 7:45

Ni kuu̱ ko̱ ní seídóꞌo ndu iin ta̱a dánaꞌa̱ táto̱ꞌon dánaꞌa̱ Jesús, kaá ña̱yuu ñoó

45Dá ni̱ na̱ndió kuéi ta̱ ndaá yéꞌé ño̱ꞌo ñoó ni̱ ndi̱sáa̱ ra̱ noo̱ ndéi ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ fariseo, dá ni̱ kaa ta̱ fariseo ñoó xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa ko̱ ní sá neꞌe ndó ta̱a ñoó kii ndó?