Search form

San Juan 7:46

46Dá ni̱ kaa ta̱ ndaá yéꞌé ño̱ꞌo ñoó xíꞌín rá:

―Ni iin kuu̱ ta̱ꞌón ko̱ ní seídóꞌo ndu iin ta̱a dánaꞌa̱ táto̱ꞌon ñóchí dánáꞌa̱ ta̱a ñoó.