Search form

San Juan 7:6

6Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon xi̱nko̱o kuu̱ naꞌi̱ ndá yoo kúúí no̱ó ña̱yuu, tído ndoꞌó, ndá hora kúú míí vá kuu koꞌo̱n ndo̱.