Search form

San Juan 8:10

10Dá ni̱ na̱kuíi̱n ndichi Jesús. Dá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná ña̱ ni iin tóꞌón ka̱ ta̱a ñoó ko̱ó. Nda̱dá iin tóꞌón ta̱ꞌáná ñáꞌa̱ ñoó ni̱ ka̱ndo̱o íin. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Yoꞌó, ñáꞌa̱, ¿ndeí kuaꞌa̱n ta̱a káꞌa̱n kua̱chi sa̱ꞌo̱n? ¿Á ni iin tóꞌón ka̱ ra̱ ko̱ ní káꞌa̱n ña̱ kánian kuuo̱n sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ keeón?