Search form

San Juan 8:12

Jesús kúú na̱ dátoo̱n no̱ó ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo

12Dá ni̱ kaa tuku Jesús xíꞌín ña̱yuu ñoó:

―Yuꞌu̱ kúú na̱ dátoo̱n no̱ó ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo. Ta ndidaá na̱ ve̱i ndíko̱ yuꞌu̱, o̱ kánoo naá taꞌon na. Diꞌa koni na̱ ndato katoo̱n noo̱ kanoo na, ta koni na̱ kataki na̱ kee yuꞌu̱.