Search form

San Juan 8:14

14Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Va̱ꞌará mií yuꞌu̱ xíꞌo kuendá sa̱ꞌí, tído ndáya̱ꞌi va to̱ꞌon káꞌi̱n, dá chi̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ndeí ni̱ kixii, ta náꞌá vá yuꞌu̱ ndeí koꞌi̱n. Tído ndoꞌó, ni kuendá ko̱ xíꞌo ndó ndeí ni̱ kii yuꞌu̱, ta ni kuendá ko̱ xíꞌo ndó ndeí koꞌi̱n.