Search form

San Juan 8:15

15Ndoꞌó kúú ra̱ kéyíko̱ saꞌa̱ ña̱yuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée na̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo. Tído yuꞌu̱, ko̱ véi taꞌoin keyíko̱i̱ saꞌa̱ ni iin tóꞌón ña̱yuu.