Search form

San Juan 8:19

19Dá ni̱ kaa ta̱ fariseo ñoó xíꞌín ná:

―¿Ndeí ió tatá ní, tá dáá?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ko̱ náꞌá taꞌon ndó ndá yoo kúú yuꞌu̱, ta ni tatá yuꞌu̱ ko̱ náꞌá ndó. Tá ná kanaꞌá ndó yuꞌu̱, dá kía̱n nda̱ tatái̱ kanaꞌá ndó ―kaá na̱.