Search form

San Juan 8:2

2Ta naꞌa va̱ꞌa iin ka̱ kuu̱ ñoó, dá ni̱ na̱ndió ko̱o na noo̱ íin veꞌe ño̱ꞌo káꞌano. Dá ni̱ na̱taka ndidaá na̱ ñoo noo̱ Jesús. Dá ni̱ sa̱ ko̱o na ió na̱ dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu ñoó.