Search form

San Juan 8:20

20Ta ndidaá to̱ꞌon yóꞌo ni̱ kaꞌa̱n Jesús yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano noo̱ kúú noo̱ taán ña̱yuu di̱ꞌón dóko̱ ná noo̱ Ndios. Ta ko̱ íin taꞌon ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní tiin ñaá, chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kasandaá hora konó Ndios tiin ñaá rá.