Search form

San Juan 8:21

Kaá Jesús ña̱ o̱ kúu taꞌon saa̱ ta̱a ñoó no̱ó koꞌo̱n na̱

21Dá ni̱ kaa tuku Jesús xíꞌín rá:

―Koꞌo̱n va yuꞌu̱, ndiꞌi, dá nandukú ndó yuꞌu̱, tído tá ni̱ xiꞌi̱ ndo̱, kakomí ii̱ va ndó kua̱chi, sa̱ꞌá ño̱ó o̱ kúu taꞌon saa̱ ndo̱ noo̱ koꞌi̱n.