Search form

San Juan 8:22

22Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón táꞌan ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel ñoó:

―¿Á kaꞌání vá ra̱ káa mií rá, káꞌán rá, nda̱ni káꞌa̱n ra̱ ña̱ o̱ kúu taꞌon saa̱ yo̱ no̱ó koꞌo̱n ra̱?