Search form

San Juan 8:23

23Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ña̱yuu ndéi nino̱ va kúú ndoꞌó, tído yuꞌu̱, na̱ ni̱ kii nda̱ noo̱ dikó vá kúú yuꞌu̱. Dá chi̱ ta̱a kuendá ñayuú yóꞌo va kúú ndoꞌó, tído o̱ du̱ú taꞌon ñaá kúú yuꞌu̱.