Search form

San Juan 8:26

26Kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa ió kaꞌi̱n xíꞌín ndó, ta ió nda̱ꞌo kua̱chi kuu keyíko̱i̱ saꞌa̱ ndo̱. Tído iin na̱ ndaa̱ kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii. Ta sa̱va̱ꞌa ña̱ kúú to̱ꞌon ni̱ xi̱ꞌo na noo̱í, ñoó vá kía̱n káꞌi̱n xíꞌín ndidaá ña̱yuu ―kaá na̱.