Search form

San Juan 8:28

28Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá ná ndiꞌi ndaneꞌe dikó ndo̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, nda̱ daá kandaa̱ ini ndo̱ ña̱ yuꞌu̱ ndisa kúú na̱ daá kúúí. Ta kandaa̱ taꞌani ini ndo̱ ña̱ ko̱ ní kée mií taꞌon yuꞌu̱ ni iin ña̱ꞌa, sa̱va̱ꞌa ña̱ ni̱ ka̱sto̱ꞌon tatái̱ xíꞌíín, ñoó vá kía̱n ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó.