Search form

San Juan 8:29

29Dá chi̱ tatái̱, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, daá ió va na xíꞌíín, ko̱ dánkoo mií taꞌon ñaá ná, dá chi̱ daá kuití vá kée yuꞌu̱ ña̱ nátaꞌan ini na̱ ―kaá Jesús.