Search form

San Juan 8:3

3Ta ñoó ndáka ta̱ dánaꞌa̱ ley Moisés xíꞌín ta̱ fariseo iin ñáꞌa̱ ni̱ na̱tu̱u xíꞌín iin ta̱a ni̱ ka̱sáa̱ ra̱ noo̱ ná. Dá ni̱ chi̱kani ñaá rá no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ndéi ñoó.