Search form

San Juan 8:31

Ña̱ ndaa̱ dánaꞌa̱ Jesús taó xóoan yó ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ dándáki ñaá

31Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín na̱ Israel, na̱ kándísa ñaá ñoó:

―Tá ná kandita toon ndó xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌi̱ noo̱ ndo̱, dá kía̱n koni ndo̱ kakuu ndisa ndó kuendá yuꞌu̱,