Search form

San Juan 8:34

34Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ndi ndáa mií ña̱yuu kée kua̱chi, no̱ón kúú na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi, ta dándáki ñaá.